Hvězdná obloha

Hvězdná obloha

Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.
Einstein Albert

Obloha

Obloha nebo také nebe je ta část zemské atmosféry nebo vesmíru, která je viditelná z povrchu Země (nebo jiné planety).

V astronomii se jako obloha označuje nebeská sféra (Nebeská sféra nebo také světová sféra je myšlená koule nebo někdy jen polokoule, v jejímž středu stojí pozorovatel (nacházející se na povrchu Země) dívající se na noční oblohu a do které se promítá pohyb všech viditelných těles vesmíru), což je zdánlivá plocha nad Zemí, kde se pohybují Slunce, hvězdy, planety a měsíce. Nebeská sféra je rozdělena na části nazývané souhvězdí (souhvězdí je oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi).

Vesmír

Vesmír či kosmos (Kosmos je řecké slovo, které ve vědě a ve filosofii znamená svět či Vesmír. Odtud také kosmický - vesmírný) je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje. Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor a další. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi.

Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývaly mýty, některá náboženství a filosofie. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně astronomie, kosmologie a astrofyzika.

Kosmický prostor

Kosmický prostor (též vesmírný prostor) je označení, které se používá pro oblast ve vesmíru, kde se nenachází žádná atmosféra.

Obecně se jako kosmický prostor označuje veškerý prostor, který je mimo přirozená a umělá vesmírná tělesa, či kosmické prostředky; respektive označení venkovního prostředí ve vesmíru.

Lidé jsou stvořeni k tomu, aby kontemplovali a přemýšleli o vesmíru. Oni sami nedosahují této vrcholné dokonalosti, ale jsou součástí této dokonalosti.
Cicero Marcus Tullius